Port Gdynia z prestiżowym wyróżnieniem. Razem z nim Port Gdańsk!

Port Gdynia działając razem z Portem Gdańsk zostali nagrodzeni w prestiżowym rankingu redakcji “Wprost”. Doceniono działania tych miejsc z punktu widzenia Innowacyjnych inwestycji w regionie. Na uroczystej gali nagrodę odebrał prezes ZMPG S.A., Łukasz Malinowski. 

Siódma edycja rankingu redakcji “Wprost”, była poświęcona innowacjom, będącym kołem napędowym każdej gospodarki, polskiej również. W kategorii “Inwestycje Regionu”, wyróżnienie otrzymał Port Gdynia i Port Gdańsk.

Nagroda ta przyznawana jest tym jednostkom, które w sposób szczególny wniosły wkład w rozwój gospodarki regionu i całego kraju. Osobami nagradzanymi mogą być firmy wywodzące się z regionu albo też wójtowie gmin, prezydenci miast czy marszałkowie województw, którzy w wyróżniający się sposób wykorzystują środki europejskie. Docenieni są również działacze lokalni i osoby, które nazywane są ambasadorami konkretnego regionu.

Port Gdynia otrzymał to prestiżowe wyróżnienie razem z Portem Gdańsk, za działalność na rzecz regionu.