Porozumienie międzygminne: Gdynia zarządza cmentarzem w Kosakowie do końca 2030 roku

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Gdynia objęła zarządzanie nad cmentarzem komunalnym w Kosakowie. Porozumienie międzygminne w tej sprawie zostało podpisane przy finansowym wsparciu gminy Kosakowo, a jego obowiązywanie ma potrwać do końca grudnia 2030 roku.

Deklarację o zawarciu umowy międzygminnej pomiędzy Gdynią a gminą Kosakowo poparła Rada Miasta Gdyni. Uchwała w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta podczas sesji, która miała miejsce 27 września. Dzięki temu porozumieniu, Gdynia przejmie zarząd nad wybranym obszarem zadania publicznego dotyczącego cmentarzy gminnych, w szczególności utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym usytuowanym przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie.

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, podkreśla znaczenie tego porozumienia. Jak mówi, godna opieka nad miejscami pochówku stanowi istotną kwestię, stąd decyzja o podpisaniu umowy regulującej wzajemne zobowiązania między Gdynią a Kosakowem w kwestii zarządzania cmentarzem komunalnym na terenie gminy sąsiedniej. Dokument ten zapewnia odpowiednie utrzymanie oraz zarządzanie nekropolią, mając na uwadze zarówno potrzeby mieszkańców Gdyni, jak i Kosakowa.