Podwyżki dla pracowników oświaty w Gdyni – decyzja Rady Miasta

Zgodnie z najnowszymi decyzjami podjętymi przez Radę Miasta Gdynia, dodatkowe środki zostaną przeznaczone z budżetu miasta na wsparcie finansowe dla pracowników sektora oświatowego. Uzyskają je zarówno osoby związane z pracą pedagogiczną, niezależnie od pełnionej roli i wykonywanych obowiązków, jak i pracownicy administracji oraz obsługi.

Dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych w Gdyni otrzymali już zapowiedź planowanych zmian płacowych. W ostatnim czasie sektor ten przechodził przez okres trudności spowodowanych głównie znaczącym obniżeniem dofinansowania oświaty ze strony państwa oraz zmianami w systemie podatkowym, które negatywnie wpłynęły na budżet miasta, a w konsekwencji na „portfele” mieszkańców Gdyni.

Pomimo tych wyzwań finansowych, Gdynia utrzymuje swoją pozycję jako jedno z najmniej zadłużonych dużych miast w Polsce. To stabilne położenie finansowe umożliwiło podjęcie odważnej decyzji o poprawie sytuacji pracowników oświaty. Jak przekazał Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, obecna stabilność finansowa miasta oraz przewidywane zmiany pozwoliły na zwiększenie dodatków dla pracowników pedagogicznych oraz podniesienie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.