Podpisanie kontraktu na budowę chodnika wzdłuż ul. Adm. J. Unruga w Gdyni

Podpisano umowę na realizację projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy admirała J. Unruga, od ulicy Aluminiowej do Żelaznej, w mieście Gdynia. Firma Strabag Sp. z o.o. została wybrana jako generalny wykonawca tej inwestycji.

Marek Łucyk, wiceprezydent miasta Gdyni odpowiedzialny za rozwój, skomentował podpisanie umowy mówiąc: „Realizujemy kolejne zadanie z listy priorytetów inwestycyjno-remontowych określonej przez Radę Dzielnicy Pogórze, która współfinansuje ten projekt”. Łucyk dodał, że cieszy go efektywne działanie między samorządem a radnymi dzielnicy w celu wypracowania korzystnych rozwiązań dla mieszkańców północy Gdyni.

W ramach projektu zostanie zbudowany chodnik na północnym odcinku ulicy Unruga, który zostanie wyposażony w elementy małej architektury takie jak ławki czy przysiadaki, a od obecnej jezdni oddzieli go pas zieleni. Prace drogowe obejmą również przebudowę indywidualnych zjazdów oraz skrzyżowania ulicy Metalowej z ulicą Unruga.

W trakcie prac przewidziane jest także wykonanie szeregu dodatkowych działań, w tym m.in. przebudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie linii kablowej energetycznej SN pod wjazdami. Ponadto zostanie przebudowana linia napowietrzna.

Zieleń na terenie budowy zostanie odpowiednio chroniona na czas realizacji projektu. Mieszkańcy muszą jednak liczyć się z możliwościami czasowych zmian w organizacji ruchu drogowego na omawianym obszarze.