Planowana zielona przestrzeń w Gdyni: Mieszkańcy zdecydują o jej kształcie

Urząd Miasta Gdyni wyraził swoje zaangażowanie do przeprowadzenia konsultacji społecznych jeszcze w bieżącym roku. To podczas tych spotkań, mieszkańcy będą mieli możliwość przełożenia swoich oczekiwań na konkretny projekt dotyczący planowanej zielonej polany. W tym samym czasie, opozycyjni radni wywierają nacisk na urząd, przedstawiając swoje propozycje i wyrażając gotowość do włączenia się w dyskusje.

Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni, utrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko – teren, na którym dawniej znajdował się parking, hotel i baseny, nie zostanie sprzedany ani zabudowany. Zamiast tego, ma powstać zielona przestrzeń publiczna, której ostateczny kształt zostanie wyłoniony dzięki konsultacjom z mieszkańcami. Prezydent jest zdania, że to właśnie gdynianie powinni mieć decydujący głos w kwestii, jakie funkcje będzie pełniła nowa zielona przestrzeń.

Planowane spotkania konsultacyjne mają odbyć się w ciągu najbliższych miesięcy. Dokładna data tych spotkań nie jest jeszcze znana. Jak jednak zapewnia Urząd Miasta, termin ten ulegnie ustaleniu jeszcze w bieżącym roku.