Plan budżetu na 2021 rok

Gdynia ma gotowy plan budżetu na rok 2021.

Wydatki, jakie zaplanowano sięgają kwoty ponad 1,9 miliarda złotych. Wśród nich znalazła się szeroko pojęta oświata, a którą Samorządowcy przewidzieli prawie pół miliona złotych. W tym znajdują się między innymi koszty prowadzeni szkół czy wypłat dla nauczycieli. Opieka społeczna pochłonie około 400 milionów złotych. Zostaną one przekazane na działania prowadzone przez Ośrodki Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków. Podobna kwota zostanie przekazana na transport, a także inwestycje z nim związane. Osobną kwestią jest jednak transport zbiorowy, gdzie zostanie przekazane około 180 milionów. Na inwestycje drogowe mają zostać przekazane 172 miliony. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano przekazanie ponad 200 milionów złotych. Administracja publiczna, a więc funkcjonowanie urzędów itp., pochłonie ponad 100 milionów złotych. Fundusz przeznaczony na kulturę ma wynieść ponad 50 milionów, natomiast na sport ponad 45 milionów. Niemała kwota, 13 milionów, zostanie przekazana na rzecz promocji miasta. Prawie tyle samo wyniosą podwyżki, nagrody i odprawy dla urzędników.

Jakie inwestycje planuje zrealizować miasto? Na liście, pomimo pandemii znalazło się kilka propozycji. Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego i ulicy Unruga ma wynieść 24 miliony. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny otrzyma ponad 23 miliony. Na Węzeł Integracyjny Chylonia zostanie przekazanych 15 milionów. Podobna kwota dotyczyć będzie wiaduktu drogowego przy ulicy Puckiej. To tylko niektóre z propozycji, jakie możemy znaleźć w projekcie budżetu.

Dochód miasta ma wynieść natomiast 1,8 miliarda złotych.

Z dokładną treścią projektu budżetu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.