Obrady młodzieży gdyńskich szkół na temat edukacji podczas kongresu EdukacJa

Podczas kongresu o nazwie „EdukacJa”, młodzież z Gdyni przeprowadziła debatę na tematy dotyczące praw ucznia, systemu oceniania i zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów szkolnictwa. Wydarzenie zaplanowane było przez Młodzieżową Radę Miasta, a swoje stanowisko przedstawili reprezentanci szkół średnich z Gdyni.

Młodzi reprezentanci Rady Miasta Gdyni są bardzo zaangażowani w działania związane z edukacją w swoim mieście. Podkreślają, że mają ambicję, aby aktywnie wpływać na sytuację w mieście, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy dotyczące młodych ludzi. „To jest kluczowy przykład zaangażowania młodych mieszkańców miasta w procesy demokracji lokalnej” – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – „Jest niezwykle istotne, aby dzieci i młodzież miały możliwość rozwijać swoje pasje, uczyć się i mieć realny wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu”.

Młodzieżowa Rada Miasta zdecydowała o zaproszeniu uczniów ze wszystkich szkół w Gdyni do udziału w Kongresie. Uczestnicy mogli wybrać panel dyskusyjny, który najbardziej ich interesował i wziąć w nim udział. Wywołało to wiele emocji, zwłaszcza dyskusje na temat wystroju szkoły, praw ucznia oraz systemu oceniania.