Obchody Święta Marynarki Wojennej RP w Gdyni

W ostatnią niedzielę czerwca, jako zakończenie obchodów Święta Morza w Gdyni, odbyły się uroczystości związane ze Świętem Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Te wydarzenia stanowią okazję do uczczenia działań i roli sił morskich w obronie naszego kraju. Podczas ceremonii, zgodnie z tradycją marynarską, na okrętach podniesiona została wielka gala banderowa.

Uroczystości przed ORP Błyskawica miały miejsce z udziałem mieszkańców Gdyni oraz licznych turystów. Wydarzenie to było także okazją do zaprezentowania asysty honorowej Marynarki Wojennej. W liście skierowanym do uczestników obchodów, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podkreślił istotną rolę Marynarki Wojennej w ochronie polskiego wybrzeża i obszarów morskich oraz we współpracy z sojusznikami na rzecz bezpieczeństwa na Bałtyku i poza jego granicami.

Minister obrony narodowej zwrócił również uwagę na znaczenie kontroli dróg morskich oraz ochrony wolności i bezpieczeństwa żeglugi w kontekście konfliktu na Ukrainie. Wskazał, że zabezpieczenie infrastruktury krytycznej i kluczowych instalacji podwodnych jest kluczowe dla naszego kraju. Dodał także, że nie można zapominać o siłach morskich w procesie wzmacniania zdolności obronnych Polski. Modernizacja Marynarki Wojennej powinna się opierać na równowadze pomiędzy zdolnościami do rażenia przeciwnika a ochroną wojsk, rozpoznaniem oraz zabezpieczeniem logistycznym.