Nowy odcinek ul. Chwarznieńskiej w Gdyni otwarty dla kierowców

Kierowcy w Gdyni odzyskują pełną swobodę poruszania się po mieście. Od godziny 5:00 w poniedziałek 23 października, zostanie udostępniona dla ruchu nowa ścieżka na ulicy Chwarznieńskiej, ciągnąca się od okolicy Tezeusza do punktu wejścia na Węzeł Chwarzno. Tym samym, rozpoczyna się etap korzystania z kluczowego fragmentu nowej arterii, co umożliwi ekipie budowlanej dokonanie finalnych prac na tej drodze.

Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk, wyraził swoje zadowolenie z tego postępu. Jak zaznaczył, jest to wydarzenie, na które z niecierpliwością czekali mieszkańcy zachodnich dzielnic miasta. Przekazał informację o udostępnieniu nie tylko nowego odcinka jezdni, ale również większości przemodelowanego Węzła Chwarzno, wyposażonego teraz w nowy system połączeń.

Prace przygotowawcze będą prowadzone przez cały weekend poprzedzający poniedziałek, aby zmniejszyć utrudnienia podczas rozpoczęcia tygodnia – te bowiem były udziałem mieszkańców przez poprzednie tygodnie. Elementem godnym uwagi jest wykluczenie z ruchu „starej nitki” na ul. Chwarznieńskiej w okolicy Tezeusza oraz brak możliwości dotychczasowego wjazdu na Obwodnicę Trójmiasta. Z tego powodu, mieszkańcy rejonu Apollina będą musieli korzystać z odcinka ul. Krauzego.