Nowe ustalenie w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni. Sprawdź czy obejmie twoją dzielnicę!

Najpierw była seria spotkań konsultacyjnych, podczas których mieszkańcy wskazywali największe potrzeby i bolączki, z jakimi zmagają się w przestrzeni miejskiej najbliższego otoczenia. Potem opracowano stosowny dokument, który podsumował najczęściej powtarzające się problemy. Teraz pora na podsumowanie i zmiany!

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni obejmuje sześć podobaszprów na których składają się najbardziej potrzebujące interwencji regiony. Jest to przede wszystkim zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino- Radiostacja oraz fragment dzielnicy Oksywie. Będzie to również fragment dzielnicy Babie Doły i osiedle Meksyk w Chyloni. Zmian wymaga również rejon ulic Opata Haskiego – Zamenhofa w Chyloni oraz wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.

W sumie zaplanowano 65 przedsięwzięć, które obejmują nie tylko budowę lub naprawę infrastruktury drogowej. Będzie to również gruntowna przebudowa osiedla, czy budowa nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych. Nowością jest fakt, że dodano do zakresu prac również osiedle Meksyk w Chyloni.