Nowe rządy w Straży Miejskiej – jakie plany ma komendant Bienia?

Funkcja komendanta Straży Miejsca to nie jest łatwe zadanie. Nowy szef strażników miejskich będzie musiał borykać się z wieloma problemami, a także spełnić szereg oczekiwań względem niego, które narzuca gdyńskie społeczeństwo. Andrzej Bienia, jak się jednak okazuje. jest zwarty, silny i gotowy, a przede wszystkim ma plan.

Bezpieczniej i czyściej, zwłaszcza w centrum miasta

Komendant Andrzej Bienia podkreśla, że najważniejsze są dla niego sprawy mieszkańców. Dlatego w pierwszej kolejności chce położyć nacisk na bezpieczeństwo komunikacyjne w mieście, jednak zwłaszcza w centrum, gdzie ruch jest największy. Nowy komendant zdecydowanie odrobił pracę domową, bo jak sam podkreśla, zwrócił uwagę na nieprawidłowości, które mieszkańcy zgłaszają, chociażby w mailach. Największym problemem jest niewłaściwe parkowanie. Ale także nieprzestrzeganie przez uczestników ruchu drogowego przepisów zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów. 

Kolejną kluczową kwestią, na którą nowy włodarz SM chce położyć nacisk to projekt KLIMATyczne Centrum Gdyni. Komendant jest już po rozmowie z władzami miasta, ponieważ tylko udana współpraca i wspólna wizja gwarantują sukces. Głównym założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej i zadbanej przestrzeni dla mieszkańców Gdyni. Główna placówka organizacji będzie znajdować się przy ulicy Necla, w budynku należącym do Straży Miejskiej. 

Ekopatrol nadal czynny!

W dalszym ciągu również kontynuowana będzie działalność Ekopatrolu. Ekologia jest równie ważnym tematem dla władz miasta, jak i Straży Miejskiej. Akcje edukacyjne mające za zadanie szerzyć proekologiczne postawy, czy działania na rzecz  lokalnych zwierząt, czystości, czy roślinności to wszystko również będzie w granicach kompetencji Strażników Miejskich.  Bardzo istotne okazały się pokazy uświadamiające, jak bardzo szkodliwe dla ludzi i środowiska jest palenie w piecach niewłaściwym opałem. Wszystkie działania mają na celu stworzenie czystego środowiska, oraz zadbanie o dobrą jakość powietrza. 

Komendant planuje również wyposażyć strażników w nowoczesny sprzęt, w tym drony, które kontrolowały jakość powietrza w mieście oraz wyłapywały nieuczciwych mieszkańców, którzy palą w swoich piecach np. śmiećmi. Sprzęt ma być pomocny jednak nie tylko w monitorowaniu jakości powietrza, ale również sprawdzać zanieczyszczenie lokalnych wód. 

Bezpieczne dzielnice

Większą uwagę mają również strażnicy zwrócić na dzielnice, zwłaszcza te, gdzie mieszkańcy najczęściej zgłaszają sytuacje potencjalnie niebezpieczne lub społecznie szkodliwe. W wielu miejscach społeczność zgłasza liczne przypadki sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym lub nieletnim. Sporym problemem jest również spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w tym na placach zabaw. Komendant jednak ma na uwadze sugestie i dobro miejscowej ludności, dlatego dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy mogli spokojnie cieszyć się swoją okolicą.