Nowa inwestycja PKP w gdyńskim porcie

Już trwają prace w gdyńskim porcie. Dzięki nim do portu do poru będą mogły docierać większe ilości towarów, a sam transport będzie przebiegał sprawniej.

PKP wybuduje aż 230 km nowych torów. Dzięki temu do portu będą mogły docierać dłuższe pociągi – nawet o długości 740 metrów. Będą one także znacznie cięższe, niż pociągi, które obecnie mogą docierać do portu lub z niego wyjeżdżać.  Obecnie nie jest to możliwe. O tym, jak potrzebna jest taka inwestycja świadczy fakt, iż obecne rozwiązania pochodzą jeszcze z lat 70 i 80 XX w.

Do tej pory już zdemontowano stare tory, wzmocniono grunt i zabudowano betonowe pale. W tym miesiącu rozpoczęto także budowę nowych torów. Równocześnie z tymi pracami powstaje system, dzięki któremu możliwy będzie bezpieczny i sprawny ruch pociągów. Pojawią się konstrukcje wsporne, dwie nastawnie, a także całe lokalne centrum sterowania ruchem. O tym, jak skomplikowany będzie ruch przy porcie świadczy fakt, że będzie tu aż 365 rozjazdów.