Nowa dostawa maseczek do Trójmiasta, w tym również i do Gdyni!

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego do Trójmiasta miały trafić kolejne dostawy darmowych maseczek. Organizację transportu środków ochrony osobistej przeprowadziła Agencja Rezerw Strategicznych. Dla Gdyni przewidziano dostarczenie aż 908 tysięcy takich maseczek. Co ważne, jest możliwe odebranie takich środków ochrony w różnych siedzibach jednostek miejskich, a także w domach pomocy społecznej oraz innych instytucjach pomocowych. Te usilnie dbają o dostarczenie maseczek swoim podopiecznym.

Dostarczanie maseczek już od 15 marca

Już od poniedziałku trwa dostarczanie maseczek na terenie Gdyni. Oznacza to, że już od 15 marca możemy otrzymać maseczki, które rozdzielane są przez odpowiednie służby jednostek miejskich, MOPS-ów, przedszkoli, a także i komisariatów. Co więcej, do akcji rozdzielania darmowych maseczek, które dostarczyła Agencja Rezerw Strategicznych, włączyły się również biblioteki oraz pływalnie. Z kolei od 16 marca rozpoczęło się szersze rozpowszechnianie maseczek wśród mieszkańców Gdyni. Za to zadanie odpowiada m.in. gdyński samorząd.

Rola gdyńskiego samorządu

Ponad 900 tysięcy jednorazowych maseczek zostało dostarczonych przez Agencję Rezerw Strategicznych. Gdyński samorząd, który otrzymał je do rozdysponowania wśród mieszkańców, podjął się tego zadania już od poniedziałku 15 marca. Wtedy też rozpoczęto pierwsze działania mające na celu rozdzielenie zasobów, choć faktyczny proces przekazywania maseczek mieszkańcom rozpoczął się we wtorek, 16 marca.

Gdzie można było odebrać maseczki?

Maseczki można było odbierać w szeregu różnorodnych miejsc, w tym w filiach Biblioteki Gdynia. Co więcej, dla wszystkich mieszkańców Gdyni maseczki były dostępne, jeśli zgłosili się oni do dowolnej biblioteki miejskiej w godzinach od 8:00 do 16:00. Dla każdego mieszkańca przewidziany jest pakiet 10 maseczek. Jak poinformowała Natalia Gromow, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, w tym czasie niemożliwe było wypożyczanie książek.