Nieprzerwane rządy Prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego na stanowisku rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, wybitny naukowiec i rektor Uniwersytetu Gdańskiego, znów będzie sprawować funkcję lidera tej prestiżowej instytucji edukacyjnej – jednego z czołowych ośrodków naukowych w kraju. Na mocy decyzji podjętej przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego dnia 25 stycznia 2024 roku, Prof. Stepnowski został wybrany na kolejną kadencję, która potrwa cztery lata. Zarządzanie instytucją tak imponującą i złożoną jak Uniwersytet Gdański stwarza dla rektora szereg wyzwań.

Podczas swojej kadencji, Prof. Stepnowski pochwalił się realizacją pakietu programów wspierających badania naukowe na uniwersytecie, w tym inicjatyw dotyczących małych grantów oraz programów nagradzających wybitne publikacje. Pod jego kierownictwem powołano także kilka centrów badawczych skierowanych na rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych, takich jak zrównoważony rozwój, gospodarka morska, komercyjne usługi badawcze i procesy mediacyjne.

W poprzednim okresie swojego rektoratu, Prof. Stepnowski zdołał przeprowadzić część prac remontowych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Niestety, plany związane z budową centrum sportowego zostały wstrzymane z powodu nagłego wzrostu cen materiałów budowlanych.

Prof. Stepnowski, który niedawno rozpoczął kolejną kadencję na stanowisku rektora Uniwersytetu Gdańskiego, jest dumny ze swojej edukacji uzyskanej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Wybór tej szkoły podyktowany był językiem angielskim jako językiem nauczania. Chociaż urodził się w Gdańsku, to z miastem Gdynia łączą go szczególne wspomnienia i emocje.