Młodzi Gdynianie stawiają pierwsze kroki w biznesie dzięki konkursowi "Junior Biznes"

Konkurs „Junior Biznes” to wyjątkowa okazja dla młodych mieszkańców Gdyni, aby przetestować swoje predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii oraz ekologii. Inicjatywa ta jest skierowana do uczniów szkół średnich z Gdyni, a także do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

W bieżącym roku, konkurs „Junior Biznes” obchodzi swoją 7. edycję, a temat przewodni dotyczy szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy mają okazję zgłębiać tematy związane z ochroną przyrody, umacnianiem relacji ze środowiskiem naturalnym, dbaniem o najbliższą przestrzeń życiową, promowaniem zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałającym zmianom klimatu. Konkurs został podzielony na dwie kategorie: „Junior Biznes Teen” dla uczniów gdyńskich szkół średnich oraz „Junior Biznes Start” dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

W ramach konkursu, uczestnicy są zobowiązani do stworzenia, przedstawienia i realizacji projektu inicjatywy przedsiębiorczej, która jest możliwa do wdrożenia na terenie lokalnej społeczności. Projekt taki powinien koncentrować się na zagadnieniach dotyczących środowiska naturalnego: jego poznawania i ochrony; wzmacniania z nim więzi; dbałości o najbliższe otoczenie; wspierania zrównoważonego rozwoju; przeciwdziałania zmianom klimatu.