Najlepsze licea w Polsce. Gdynia na wysokim miejscu!

Ogólnopolski ranking liceów 2023 został zorganizowany przez jeden z głównych portali zajmujących się tematem edukacji. Pod uwagę wzięto konkretne kryteria w ponad 1800 placówek oświatowych w kraju.

Ustalenie tego typu rankingu jest rzeczą, podczas której bierze się konkretne kryteria. I tak, aby wyniki były miarodajne, aż 25 procent możliwych do zdobycia punktów można było osiągnąć za wyniki zadań maturalnych na poziomie podstawowym. Ale już 35 procent punktów za wynik z matury na poziomie rozszerzonym. 15 procent stanowiły nagrody za udział w olimpiadach przedmiotowych na poziomie ogólnopolskim. Ostatnie 25 procent punktów to wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej z lat 2020 – 2022. Wszystkie dane zostały pozyskane z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Centralnej Komisji Organizacyjnej, a także z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pierwsze miejsce w tym rankingu należy do V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, które zdobyło 84,44 punkty na 100 możliwych. Drugie to XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie a trzecie, XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szóste miejsce zajęło III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni.