Miasto Gdynia z kolejnym wyróżnieniem – tym razem chodzi o działalność na rzecz rodzin!

Pod koniec stycznia 2023 roku, na uroczystej gali Gdynia otrzymała certyfikat Samorządu Przyjaznego Rodzinie. Wyróżnienie to jest nadawane przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Certyfikat, w imieniu Rady Miasta odebrał wiceprezydent Gdyni ds jakości życia, Bartosz Bartoszewicz. Otrzymał je od przedstawicielki Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Judyty Kruk. Wyróżnienie to jest nadawane samorządom, które w szczególny sposób wspierają duże rodziny. W Gdyni to już standard, który musiał być w końcu zauważony i nagrodzony.

Program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie, powstał w wyniku prac Związku Dużych Rodzin. Analizuje on rozwiązania przyjęte w Europie, realizowane przez The European Large Falmilies Confederation. Certyfikaty są ukoronowaniem idei mającej na celu ułatwienie życia większym rodzinom.

W ubiegłych latach, do tego programu zaproszono Szczecin, Grodzisk Mazowiecki oraz gminę wiejską Lubochnia. W 2022 roku została zaproszona również Gdynia. I wywiązała się ze swoich zadań koncertowo!