Kończąc proces modernizacji, Gdynia spełnia unijne wymagania w zakresie oczyszczania ścieków

Na terenie gminy Kosakowo, a dokładnie w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze, zakończyła się gruntowna modernizacja systemu przeróbki osadów ściekowych. Skutkiem tej inwestycji jest to, że wspomniana oczyszczalnia obecnie spełnia wszystkie wymagania dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie procesu oczyszczania ścieków komunalnych.

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego ciągu przeróbki osadów w oczyszczalni miało miejsce 6 grudnia 2023 roku. W ramach prac modernizacyjnych, nie tylko zbudowano nowe obiekty technologiczne, ale także przeprowadzono modernizację tych już istniejących. Cel tego działania był jasno określony – umożliwienie stabilnego i wydajnego procesu oczyszczania ścieków.

Jako efekt prac modernizacyjnych, znacznie zwiększyła się efektywność przerobu osadów ściekowych. Ta poprawa przełożyła się bezpośrednio na wzrost produkcji biogazu na terenie omawianego obiektu.