Maturzyści z Gdyni triumfują!

Tegoroczne matury już za nami. Z wielu względów obecne egzaminy były inne niż te w poprzednich latach. Młodzież najmocniej odczuła skutki pandemii koronawirusa, która praktycznie sparaliżowała polskie szkolnictwo. Mimo tego maturzyści musieli przystąpić do egzaminów. Maturzyści z Gdyni wypadli na tle innych miast znakomicie!

Egzamin maturalny trudniejszy niż zwykle

Matura to egzamin końcowy w liceum i technikum. Zwykle poprzedzony jest intensywnymi przygotowaniami, specjalnym programem nauczania w szkołach i godzinami spędzonymi na nauce w domu. Tak było, zanim pojawiła się pandemia Sars-Cov-2. Szkoły zamknięto na wiele miesięcy, a stacjonarną naukę zastąpiono nauczaniem zdalnym. Ponadto na wiele tygodni wstrzymano jakiekolwiek nauczanie, co mocno odbiło się na polskich uczniach. Również nauka zdalna pozostawia wiele do życzenia.

Wszystkie problemy ostatnich 15 miesięcy mocno odbiły się na wynikach uczniów. Dobre oceny na świadectwach pojawiły się w znacznie mniejszej ilości. Porażkę systemu szkolnictwa widać również w słabych wynikach matur.

Maturzyści z Gdyni stanęli na wysokości zadania

Jak się okazuje, nie wszyscy popłynęli z nurtem. Tegoroczne wyniki matur powinny podwójnie cieszyć, bo wynikają przede wszystkim z z samodzielnego przygotowania się do testu. A tam, gdzie zabrakło wiedzy, musiała uruchomić się inteligencja. Warto wspomnieć, że maturzyści mieli do swojej dyspozycji konsultacje online z nauczycielami, co także miało pośredni wpływ na sukces młodych ludzi. W efekcie aż 81% uczniów z Gdyni zdało maturę. To najlepszy wynik w całym województwie i jeden z wyższych w Polsce.

Co interesujące, najwyższe wyniki matur odnotowano w przypadku języków obcych. Dobrze wypadła również matematyka zdana w Gdyni z wynikami na poziomie 64%. To ponad 10 punktów procentowych więcej niż w skali kraju. Niestety, najsłabiej wypadł język polski. Tutaj wyniki znalazły się na poziomie 55%, tak samo w Gdyni, jak i całym kraju.

Matura nazywana jest egzaminem dojrzałości i chyba nigdy nie był to tak adekwatny sprawdzian dojrzałości, jak w tym roku. Uczniowie, którzy wykorzystali czas lockdownu na naukę i samodzielną pracę, odnieśli sukces. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom!