Doświadczenia nabyte podczas praktyk morskich na pokładzie ORP Wodnik

Podchorążowie z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego mają okazję uczestniczyć w praktykach na ORP Wodnik. Statek przemierza trasę z Gdyni do Barcelony, następnie do Patras, potem do Porto, by powrócić z powrotem do Gdyni.

Tytułowe praktyki na ORP Wodnik nie ograniczają się jedynie do udziału w wachtach marinerskich i zajęciach dodatkowych. Podchorążowie zdobywają również cenne umiejętności poprzez udział w ćwiczeniach skupiających się na indywidualnych technikach ratunkowych (ITR).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, kluczowe aspekty tych ćwiczeń obejmują różnego rodzaju zagrożenia dla życia, sygnały wezwania pomocy, organizację akcji ratowniczych na morzu oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratowniczych. Ponadto, podchorążowie uczą się także technik ewakuacji ludzi ze statków, procedur ratowania rozbitków oraz sposobów ewakuacji załogi.