Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa: Przysięga ponad 200 żołnierzy w Porcie Wojennym w Gdyni

W nadchodzącą sobotę, dokładnie 9 grudnia, Port Wojenny w Gdyni stanie się miejscem uroczystości – przysięgi wojskowej przyszłych obrońców naszego kraju. W jej trakcie grupa składająca się z ponad 200 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) złoży swoje wojskowe śluby.

Rekruci DZSW podjęli wyzwanie służby dla ojczyzny i rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem 13 listopada bieżącego roku. Ich szkolenie podstawowe odbywało się w pięciu jednostkach morskiego rodzaju Sił Zbrojnych. Należą do nich Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Komenda Portu Wojennego Gdynia, 43 Batalion Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża w Rozewiu, 6 Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny w Gdyni oraz Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

Pierwsze kroki na drodze do służby wojskowej to 28 dni intensywnego szkolenia podstawowego. W jego trakcie rekruci zdobywali wiedzę na temat regulaminów, musztry oraz posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym. Po złożeniu przysięgi i zakończeniu podstawowego etapu szkolenia, żołnierze zostaną skierowani do jednostek wojskowych. Tam będą kontynuować swoją naukę, tym razem na szkoleniach specjalistycznych.