Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na ulicy Pułaskiego i Żeromskiego

Rozpoczęły się prace regulacyjne związane z siecią kanalizacji deszczowej w Gdyni, a konkretnie na ulicy Kazimierza Pułaskiego, w okolicach skrzyżowania z ulicą Stefana Żeromskiego. Działania te, które ruszyły w dniu 5 grudnia, mają na celu wymianę studzienek kanalizacyjnych oraz kanałów. Całość robót planowana jest na dwa dni. W czasie trwania prac istnieje konieczność zwężenia jezdni.

Niewiele krócej, bo około dwóch tygodni, przewidziano na podobne prace związane z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej prowadzone na ulicy Pułaskiego, ale tym razem będą one dotyczyć parkingu oraz chodnika. Może to spowodować niezbędność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Planowane jest przekierowanie ruchu pieszych na drugą stronę ulicy, a także czasowe wyłączenie miejsc parkingowych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach prowadzonych prac oraz o stosowanie się do wprowadzonych tymczasowo zmian w organizacji ruchu.