Dekarbonizacja elektrociepłowni w Gdyni: krok w kierunku czystszej przyszłości

Przeprowadzony proces dekarbonizacji elektrociepłowni, poprzez zmianę źródeł ciepła na niskoemisyjne paliwa, wydaje się być obiecujący dla środowiska naturalnego i wpływa na poprawę standardów życia mieszkańców. Dnia 16 maja oficjalnie uruchomiono kotłownię rezerwowo-szczytową numer 2, która zastąpiła największe źródło ciepła oparte na węglu. W uroczystości uczestniczyli różni prominentni goście, tak jak Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, Grzegorz Krystek, prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A., czy Ewa Barszcz, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Zmiany klimatyczne są nieodłączną częścią naszego życia codziennego, co wymaga od nas konieczności zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Aby to osiągnąć, kluczowa jest dekarbonizacja i modernizacja elektrociepłowni – to jest przekształcanie źródeł ciepła na niskoemisyjne paliwa, takie jak gaz. Jak podkreśla Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, dekarbonizacja jest kluczowa dla miasta i jakości życia jego mieszkańców. Dzisiejsza inwestycja ma taki efekt, jakby na 20 dni zatrzymano cały transport drogowy w mieście, co ma ogromny wpływ na jakość powietrza.

Proces rezygnacji z węgla rozpoczął się już kilka lat temu. W 2016 roku ruszył „Etap 0” projektu – stworzenie kotłowni rezerwowo-szczytowej numer 1, która pozwoliła na rezygnację z mazutu jako źródła paliwa i zwiększenie potencjału o 60 MW. W 2024 roku, w ramach „Etapu 1”, uruchomiono kocioł parowy K10. Natomiast dnia 16 maja otwarto kotłownię rezerwowo-szczytową numer 2. Nowa instalacja zastąpiła największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który był eksploatowany od lat siedemdziesiątych, dając mu prawie 100 tysięcy godzin pracy. Ta nowa inwestycja przyniesie redukcję zużycia węgla o 20 tysięcy ton rocznie, a całkowite wycofanie kotłów węglowych pomoże poprawić jakość powietrza w Gdyni.