Decyzja w sprawie lokalizacji Portu Zewnętrznego w Gdyni podjęta przez wojewodę pomorskiego

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, wyznaczył miejsce dla planowanej inwestycji dotyczącej budowy Portu Zewnętrznego w strukturach Portu Gdynia. Prace nad tym projektem obejmować będą różne elementy, w tym konstrukcję pirsu, separację obecnego Kanału Południowego Portu oraz modernizację Nabrzeża Śląskiego. Inwestycja będzie również wymagać adaptacji obecnej infrastruktury komunikacyjnej.

Inwestycja w Port Zewnętrzny na terenie Portu Gdynia stanowi odpowiedź na aktualne trendy gospodarcze i logistyczne. Projekt ten ma zapewnić długoterminową perspektywę rozwoju dla portu – aż na kolejne stulecie. Warto zaznaczyć, że ta inwestycja jest kluczowa dla przyszłości Portu Gdynia. Nowy port będzie miał uniwersalne zastosowanie, umożliwiając nie tylko obsługę kontenerów, ale także przeładunek innych typów ładunków.

Budowa Portu Zewnętrznego ma na celu stworzenie warunków do przyjmowania w Porcie Gdynia statków kontenerowych o parametrach Baltmax. Oznacza to, że nowe nabrzeże będzie mogło przyjąć jednostki o długości do 430 metrów (a przyszłości nawet do 490 metrów), szerokości do 60 metrów (w przyszłości możliwe będzie przyjęcie jednostek o szerokości do około 70 metrów) oraz o zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki powinny zawitać do nowego Portu Zewnętrznego w Gdyni na przełomie lat 2027 i 2028.