Czy Gdyni potrzebna jest rewitalizacja? Urząd miasta zaprasza do dialogu!

W każdym mieście są obszary, które w większym stopniu potrzebują działań związanych z naprawą czy przebudową istniejących już obiektów i infrastruktury. Gdynia również jest takim miastem, które już prowadzi pewne działania. O ich pełnym zakresie chce jednak rozmawiać z mieszkańcami.

Przez cały czerwiec będą prowadzone spotkania z mieszkańcami konkretnych dzielnic Gdyni, w których sa prowadzone, bądź też przymierza się do działań związanych z rewitalizacją tych miejsc. Najwięcej działań o takim charakterze będzie przeprowadzonych na Oksywiu oraz na Witominie.

Plan spotkań przedstawia się następująco:
na Oksywiu – w środy 7, 14, 21, 28.06, w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49, w czwartki 15, 22, 29, w godz. 10.00-11.30, ul. Dąbka 52 (Placówka SPOT);
na Witominie – w poniedziałki, 5, 12, 19, 26.06, w godz. 9.30-11.00 w SPOT Młodorośli, ul. Widna 8, w czwartki 15, 22, 29.06 w godz. 17.00-18.30 w SP nr 35, ul. Uczniowska.
Wszyscy chętni do wyrażenia swojego zdania proszeni są o aktywne uczestnictwo w tych spotkaniach.