Budżet Obywatelski Gdynia 2022. Znamy wyniki

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim zagłosowało 9,15 % mieszkańców Gdyni. Które projekty wygrały w konkretnych dzielnicach i co będzie realizowane niebawem?

Inwestycje, które zostaną zrealizowane w tegorocznym Budżecie to 84 projekty dzielnicowe oraz dwa projekty Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Wybrano je spośród łącznie 245 zgłoszonych projektów. Najwięcej było ich na Chyloni – 27, najmniej na Kamiennej Górze – trzy. W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2022 do podziału było 11 054 272 zł plus premia w ramach „Projektu +1”. 

Projekty z najwyższą frekwencją

Najwyższą frekwencję – 20,04 procent głosujących – osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”, czyli „Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od Amona do SP48”. Wartość tej inwestycji wynosi 585 000 zł. 

Drugie miejsce rankingowe osiągnął Wielki Kack (16,34 proc.), gdzie zrealizowany zostanie projekt:  „Rabata kwietna o powierzchni do 25 m2 na zakręcie ulicy Radosnej” o wartości 15 000 zł. Natomiast trzecie miejsce należy do Działek Leśnych (15,63 proc). Mieszkańcy głosowali tam na projekt „ Integracja na parkurze strzeleckim – cykliczne treningi strzeleckie oraz łucznicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z turniejami”. Ta inwestycja kosztować będzie 14 890 zł. 

Projekty z największą liczbą punktów

Projekt, który otrzymał najwięcej punktów w tegorocznym głosowaniu, czyli aż 9640, to „Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki”. Jest to ogólnomiejska inicjatywa Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.

Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej punktów otrzymały „Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym na długości Potoku Wiczlińskiego od zejścia przy Przedszkolu nr 59 do ul. Krauzego” w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz „Park kieszonkowy przy ul. Lipowej” w Wielkim Kacku. Oba te projekty uzyskały 1389 punktów.

Natomiast projekt dzielnicowy o największej wartości pieniężnej to „Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Błękitnej” na Oksywiu. Koszt tej inwestycji to około 538 tys. zł). Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Cykliczne zajęcia ruchowe – joga i fitness w Redłowie” o wartości 5300 zł).