22. edycja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2023 – skupienie się na kluczowych problemach i możliwościach branży

Zbliża się 22. edycja corocznego wydarzenia – Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2023, które zawsze przyciąga przedstawicieli szeroko rozumianej branży morskiej. Ta ważna impreza branżowa stwarza okazję do uczestnictwa w interesujących prezentacjach oraz udziału w pięciu panelach dyskusyjnych.

W tegorocznym programie organizatorzy zaplanowali pięć różnorodnych paneli dyskusyjnych. Eksperci i specjalnie zaproszeni goście będą mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat najbardziej aktualnych wyzwań i potencjalnych szans, które pojawiają się w przemyśle okrętowym, portowym, logistycznym oraz żeglarskim. Dodatkowo, przewidziane jest miejsce dla dyskusji dotyczącej energii odnawialnej.

Nie tylko panele dyskusyjne stanowią atrakcję tego wydarzenia. Uczestnicy będą również mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami o charakterze ogólnogospodarczym. Ponadto, istotnym elementem Forum będzie seminarium skoncentrowane na jednym z najbardziej aktualnych problemów branży – cyberbezpieczeństwie.