Zwrot samorządowców do prezydenta Dudy o natychmiastowe powołanie nowego rządu

Grupowanie samorządowe znane jako „Ruch Samorządowy – TAK! Dla Polski” wystosowało oficjalną petycję do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Apelują w niej o pilne zainicjowanie procesu tworzenia nowego gabinetu rządowego przez większość parlamentarną. Jak sama grupa zaznacza, jest to krok kluczowy, który ma na celu przyspieszenie decyzji budżetowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa na szczeblu krajowym i lokalnym. List ten spotkał się z poparciem licznej grupy samorządowców – podpisało go ponad 300 osób z różnych zakątków Polski. Pisemna prośba zostanie przekazana prezydentowi jeszcze tego samego dnia.

W wieczór 6 listopada, prezydent Andrzej Duda zamierza wygłosić orędzie narodowe, w którym poda do wiadomości publicznej swoją decyzję odnośnie tzw. pierwszego kroku. W tym kontekście, samorządowcy skupieni w „Ruchu Samorządowym – TAK! Dla Polski” zwrócili się do niego o szybką reakcję – chcą, aby powołał on rząd tworzony przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Nową Lewicę. Są to partie, które cieszyły się największym poparciem wyborców. Apelują jednocześnie o powierzenie misji formowania rządu Donaldowi Tuskowi, byłemu premierowi.