Zmiany w ruchu drogowym związane z budową wiaduktu na ul. Puckiej

W dniu 1 lutego, czwartek, na ul. Puckiej zaplanowano wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Zmiany te są konsekwencją kolejnego etapu prac przy budowie wiaduktu w tym rejonie.

Od pierwszego dnia lutego, czyli od czwartku, kierowcy korzystający z ul. Puckiej muszą liczyć się z inną organizacją ruchu. Przyczyną tych zmian jest realizacja następnego etapu budowy, podczas którego przewidziane są prace związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonywanie tych prac będzie wymagało zajęcia połowy jezdni.

Podczas trwania robót zaplanowano wykonanie nowej sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz rozebranie starej sieci. Prace te będą realizowane na odcinkach o długości 20-30 metrów. Przewidziano także utworzenie tymczasowego chodnika, który zostanie wykonany za pomocą płyt drogowych lub poprzez wykorzystanie istniejącej nawierzchni betonowej.

Zmiany w organizacji ruchu oraz prace budowlane potrwają do 21 lutego i ich realizacja jest uzależniona od warunków pogodowych.