Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wprowadza zmiany w organizacji komunikacji miejskiej

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, o godzinie 9:00 w środę, 09.08.2023, nastąpi zaprzestanie ruchu wahadłowego na ul. Chwarznieńskiej, na obszarze pomiędzy ul. Staniszewskiego a ul. Amona. Od tego momentu, fragment tej ulicy będzie miejscem sporadycznych utrudnień, manifestujących się poprzez chwilowe zawieszenie ruchu lub wprowadzenie ruchu wahadłowego. Ta zmiana jest konsekwencją prac drogowych na pasie przy lesie, w sąsiedztwie ronda.

Od tego samego dnia, tymczasowe przejście dla pieszych niedaleko ronda Staniszewskiego zostanie zablokowane na kolejne dwa dni. Z kolei przejście dla pieszych przy starym przystanku Sokoła 01 będzie ponownie dostępne dla przechodniów. Trasa autobusów na tym przystanku zostanie nieco przesunięta w stronę centrum – również tylko na 2 dni. Powodem tych zmian jest konieczność przygotowania podłoża kruszywowego oraz warstw bitumicznych na buspasie prowadzącym od ronda Staniszewskiego do i wzdłuż betonowej nawierzchni miejsca zatrzymania autobusów.

Planowane jest również układanie warstwy ścieralnej na buspasie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gierdziejewskiego a ul. Staniszewskiego w czwartek, 10.08.2023. Przez kilka godzin tego dnia, ruch w tym miejscu będzie możliwy jedynie w systemie wahadłowym po drugiej stronie drogi.

W dniach 10-11.08.2023 planuje się zamknąć ulicę Krauzego – tak jak wcześniej – tj. od wejścia do Biedronki. Ma to związek z planowanymi pracami polegającymi na układaniu warstwy wiążącej na południowym krańcu ulicy Krauzego oraz warstwy ścieralnej na nowo wybudowanej jezdni.

Wszystkie te zmiany w organizacji ruchu są uzależnione od aktualnych warunków pogodowych. Wszystko to jest częścią kolejnej fazy projektu inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni poprzez budowę buspasa na odcinku od ulicy Gierdziejewskiego do S6”.