Zagrożony stan techniczny Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni

Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni, choć nie stoi na krawędzi katastrofy budowlanej, znajduje się w jednak w stanie, który wymaga pilnej interwencji. Ze względu na obecną kondycję konstrukcji, miejskie służby mogą jedynie prowadzić bieżące prace konserwacyjne i remontowe. Opozycyjni radni z Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że istnieją elementy, jak na przykład dźwigary – kluczowe dla podtrzymania jezdni estakady, które bezwzględnie wymagają natychmiastowej naprawy.

Estakada Kwiatkowskiego jest kluczowym elementem infrastruktury Gdyni, przez którą codziennie przemieszcza się tysiące jej mieszkańców oraz ciężarówki docierające do i odchodzące z Portu Gdynia. Miasto musi więc przeznaczać znaczne środki finansowe na utrzymanie tej trasy w odpowiednim stanie. Przez wiele lat estakada była narażona na nadmierne obciążenia, co skutkuje koniecznością regularnych prac remontowych.

Podczas konferencji prasowej radni Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę na to, że Estakada Kwiatkowskiego wymaga teraz pilnej renowacji głównych dźwigarów. Są to fundamentalne elementy konstrukcyjne niezbędne do utrzymania jezdni estakady. Bez ich odpowiedniego stanu, cała estakada jest zagrożona.