Zabezpieczanie ubytków na drogach Gdyni: Prace rozpoczną się wiosną

Równolegle z odchodzącymi mrozami, przychodzi czas na działania mające na celu zabezpieczenie uszkodzeń na gdyńskich drogach. Operacje remontowe prowadzone są na terenie całego miasta. Mimo że czynności te wykonywane są punktowo tam, gdzie stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa, to planowane są także obszerniejsze naprawy nawierzchni. Te jednak zostaną podjęte dopiero wraz z nadejściem wiosny i stabilizacji warunków atmosferycznych.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, możliwe jest przystąpienie do działań interwencyjnych w zakresie napraw drogowych. Codziennie zabezpieczane są kolejne ubytki w wielu miejscach na mapie Gdyni – jak informuje Marek Łucyk, wiceprezydent miasta ds. rozwoju. W jego ocenie, pojawiające się szczeliny i ubytki w jezdniach są wynikiem warunków atmosferycznych, które miały miejsce tej zimy.

Przyczyną problemu są charakterystyczne dla zimy zmiany temperatury – czyli tzw. przechodzenie temperatury przez zero (dodatnia temperatura podczas dnia, ujemna w nocy), a także występowanie opadów deszczu i śniegu. To wszystko prowadzi do tego, że woda przenika w głąb nawierzchni, a następnie zamarza, zwiększając swoją objętość. W efekcie dochodzi do „wypchnięcia” części nawierzchni.