Wzrost cen za wodę i odbiór ścieków w Gdyni podczas letnich wakacji

Przewidywane jest, że mieszkańcy Gdyni oraz sąsiednich gmin doświadczą wzrostu kosztów za zużycie wody już w nadchodzące wakacje. Prognozuje się, że ceny te mogą wzrosnąć o kilkanaście procent. Taka zmiana może wpłynąć na domowy budżet, szczególnie dla rodzin wieloosobowych.

Generowanie kosztów nie ogranicza się jednak tylko do zużycia wody. Dodatkowo, opłaty za odbiór ścieków również zostaną podwyższone. Informację o planowanej podwyżce cen przekazało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PEWiK), które jest odpowiedzialne za dostarczanie usług wodno-kanalizacyjnych na tym terenie.

Jeśli spojrzymy na konkretne wartości, czteroosobowa rodzina będzie zmuszona do zapłacenia przybliżonego dodatkowego obciążenia w wysokości około 20 złotych miesięcznie. Zmiana ta jest istotna, biorąc pod uwagę fakt, iż suma ta rocznie może wynieść dodatkowe 240 złotych.