Uchwała krajobrazowa dla miasta Gdynia. Kiedy doczekamy się miasta bez chaotycznych reklam?

Prace administracyjne związane z gdyńską uchwałą krajobrazową, wchodzą na wyższy poziom. W dniach od 4 do 25 maja wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z tym dokumentem i zgłosić swoje uwagi. Urząd Miasta Gdynia zaprasza!

Na początku odbył się cykl wymaganych pod rygorem nieważności, uzgodnień oraz opinii od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Straży Pożarnej, a nawet marszałka województwa pomorskiego. Gdy otrzymano już stosowne dokumenty, można było poczynić kolejne kroki związane z uporządkowaniem miejskiej przestrzeni pod kątem szyldów, reklam i ogrodzeń. Wszystko to reguluje właśnie uchwała krajobrazowa.

Między 4 a 25 maja każdy zainteresowany będzie mógł wyrazić swoje zdanie na temat zapisów uchwały i się z nią zapoznać. W tym celu należy udać się do Gdynia InfoBox przy ulicy Świętojańskiej 30, lub też wejść na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej.