Trzecia sesja Rady Miasta Gdyni

Wytyczne na kolejną, trzecią sesję Rady Miasta Gdyni, zaplanowaną na środę 29 maja, obejmują wiele punktów do przedyskutowania i przegłosowania. Wśród nich znajdują się projekty uchwał dotyczące istotnych tematów, takich jak określenie płacy prezydenta Gdyni, wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej miasta na rok 2024, modyfikacje w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, akceptacja Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, a także kwestia przystosowania uchwały dotyczącej definiowania płatnych stref parkingowych na terenie Gdyni oraz ustalania opłat za parkowanie i wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Wśród propozycji do przegłosowania podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta Gdyni znalazły się różne projekty uchwał. Zmiana uchwały dotyczącej budżetu miasta Gdyni na rok 2024 oraz modyfikacja uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta na lata 2024-2037 to jedne z nich. Inny punkt porządku obrad dotyczy ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta Gdyni.

Na liście do omówienia jest również projekt zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni dotyczącej przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru oraz tych, które figurować będą w gminnej ewidencji zabytków, a znajdują się na terenach administracyjnych Gdyni.

Ostatecznie, podczas najbliższej sesji zostanie również przedyskutowana propozycja zmiany uchwały dotyczącej wyboru przedstawicieli Gdyni w Zgromadzeniu Metropolitalnym Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz udzielenia pełnomocnictwa, a także przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gdyni.