Transformacja estetyczna Witominu: Wiata śmietnikowa ustępuje miejsca pergolom

Znajdujący się w procesie rewitalizacji obszar Witominu przy ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni, doświadczy znaczącej metamorfozy. W sercu terenu między blokami mieszkalnymi od lat znajdowała się wiata śmietnikowa, która była uciążliwa dla mieszkańców. Teraz, te niedogodności zostaną wyeliminowane przez zastąpienie nieestetycznej konstrukcji dwoma nowymi pergolami. Ta decyzja jest integralną częścią szerszego planu zmian w dzielnicy, które są szczegółowo opisane w aktualizowanym Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Gdyni.

Gdy poproszono mieszkańców o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat obszaru pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ulicach Widnej, Nauczycielskiej i Chwarznieńskiej na Witominie, wszyscy bez wyjątku zgodzili się, że problemem jest centralnie położona wiata śmietnikowa. Oznaką braku estetyki jest nie tylko sama konstrukcja, ale również odpady, które są tam regularnie pozostawiane przez osoby przyjeżdżające z innych części dzielnicy. Niestety, skutkiem tego jest niesprawiedliwe obciążanie miejscowych mieszkańców karami za niewłaściwą segregację odpadów.

Jednak ulga dla mieszkańców jest na horyzoncie, gdyż rozwiązanie tego problemu jest już w drodze. Rozpoczynają się prace, które skupiają się na demontażu istniejącej wiaty śmietnikowej na placu przy ulicy Nauczycielskiej i zastąpieniu jej dwoma nowymi wiata śmietnikowymi, które zostaną umieszczone przy blokach przy ulicy Chwarznieńskiej 6 i 8.