To już pewne – więcej studentów z Trójmiasta dostanie stypendia socjalne. Ministerstwo zmienia zasady!

Wraz z początkiem 2023 roku weszły w życie zasady dotyczące przyznawania świadczeń socjalnych na uczelni wyższej. Dzięki temu więcej osób będzie mogło ubiegać się o to wsparcie finansowe. Warto jednak podkreślić, że próg do otrzymania stypendium ustala rektor uczelni.

Nowe przepisy Ministerstwa Edukacji i Nauki wchodzące w życie 1 stycznia 2023 pozwalają rektorom na podwyższenie progu dochodu do stypendium socjalnego, do kwoty aż 1294,40 zł netto. Dla porównania, wcześniej ten próg wynosił 1051,70zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Zmiana ta spowoduje, że więcej studentów może się ubiegać o stypendium socjalne, zarówno na uczelniach państwowych jak i prywatnych. Co ważne, stypendium przyznane na nowych zasadach, przy podwyższonym progu dochodów, ma być wypłacane od początku roku.

Warto jednak podkreślić, że o wysokości progu względem którego przyznaje się świadczenie socjalne, jest ustalana przez rektora konkretnej uczelni. Działa on w porozumieniu z samorządem studenckim.