Tadeusz Szemiot – wspólny kandydat PO, Lewicy i Ruchów Miejskich na prezydenta Gdyni

Tadeusz Szemiot, jedna z najbardziej doświadczonych postaci wśród gdyńskich radnych i wieloletni lider klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdyni, uzyskał nominację od Porozumienia Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Ruchów Miejskich na stanowisko prezydenta Gdyni. Szemiot nie ukrywa, że widzi Gdynię jako miasto otwarte, innowacyjne i nowoczesne w swoim funkcjonowaniu. Władza, jak podkreśla, powinna być dostępna dla wszystkich obywateli, także tych o odmiennych poglądach.

Informacja o kandydaturze Tadeusza Szemiota na prezydenta Gdyni została oficjalnie ogłoszona. To decyzja koalicji skupiającej Platformę Obywatelską, Nową Lewicę, partię Razem, Zielonych oraz Ruchy Miejskie. Tym samym Tadeusz Szemiot – doświadczony radny i przewodniczący klubu radnych PO w Radzie Miasta Gdyni – został ich wspólnym kandydatem na prezydenta miasta.