Szkolenia dla przewodników psów służbowych w Porcie Gdynia

W Porcie Gdynia odbyły się po raz drugi kompleksowe szkolenia dedykowane przewodnikom psów służbowych, które miały na celu sprawdzenie i usprawnienie mechanizmów zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz poprawę poziomu wyszkolenia zespołów pies-przewodnik reprezentujących różne formacje. Szkolenia realizowane były przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) we współpracy z Polskim Związkiem Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych.

Przygotowanie ćwiczeń było efektem wspólnych działań obu organizacji i stanowiło kontynuację wcześniejszej udanej współpracy. Inicjatywa okazała się sukcesem, co zachęciło do dalszego planowania podobnych szkoleń. Kacper Synowiecki, dyrektor ds. bezpieczeństwa w ZMPG, wyraził przekonanie, że takie szkolenia będą odbywać się cyklicznie.

Synowiecki podkreślił znaczenie tych spotkań dla porozumienia między służbami, które mają okazję bliżej poznać port i wzajemnie się ze sobą zintegrować. Dzięki temu, w razie konieczności ochrony infrastruktury portowej, wszystkie zaangażowane strony będą w stanie szybko zareagować i skutecznie koordynować działania zgodnie z ustalonymi procedurami.