Standardy opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów na Pomorzu w procesie kształtowania

Prawidłowa opieka nad osobami z niepełnosprawnościami czy w potrzebie wsparcia starszymi członkami społeczności jest kluczowa dla ich rodzin. Jej znaczenie rośnie z każdym rokiem, stając się coraz bardziej rozpowszechnioną praktyką. W Gdyni ta forma opieki funkcjonuje już od długiego czasu, a teraz profesjonaliści z Pomorza skupią swoją uwagę na precyzyjnym ustaleniu standardów tej usługi. Na zakończenie maja, wojewoda pomorska powołała specjalną grupę roboczą do opracowywania standardów opieki wytchnieniowej. W jej składzie znalazła się reprezentantka Gdyni – Katarzyna Karczewska, która jest prezesem fundacji „Dom Marzeń”.

Obowiązki związane z całodobową opieką nad osobami znacznie niepełnosprawnymi lub starszymi osobami wymagającymi stałego wsparcia, mogą stanowić duże obciążenie dla opiekunów i rodzin. Z tego powodu, niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i umożliwienie chwili odpoczynku tym, którzy na co dzień zajmują się opieką. Takie możliwości oferuje opieka wytchnieniowa, która umożliwia opiekunom załatwienie swoich spraw czy po prostu chwilę wytchnienia. Dla osób niepełnosprawnych i starszych to natomiast szansa na specjalistyczną opiekę oraz możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami.

Obecnie, potrzeba takiej usługi jest coraz bardziej dostrzegana, nie tylko przez lokalne władze, ale również na poziomie centralnym. W ostatnich dniach maja, Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorska, powołała grupę zadaniową do prac nad standaryzacją usługi opieki wytchnieniowej. Jej głównym celem jest wypracowanie koncepcji standardów opieki oraz opracowanie wytycznych dla tworzenia rejestru podmiotów świadczących taką usługę i placówek, gdzie realizowana jest całodobowa opieka wytchnieniowa.