Scalgo Live pomoże w zarządzaniu wodami opadowymi. Innowacje w Gdyni!

O tym, jak ważne jest właściwe gospodarowanie wodami opadowymi wie każdy. Od początku lutego 2023 Urząd Miasta Gdyni korzysta z innowacyjnego narzędzia dotyczącego gospodarowania wodą, pod nazwą Scalgo Live. Nowe rozwiązania są już wdrażane!

Gdynia za punkt honoru wzięła sobie ochronę środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie ich dobrami. Lasy które znajdują się na jej terenie, nie bez powodu nazywane są „zielonymi płucami Trójmiasta”. Pro ekologiczne rozwiązania są wdrażane w na wielu polach, nie tylko tych związanych z terenami zielonymi. Bardzo dba się również o wodę opadową.

I właśnie w tym kontekście, od początku lutego, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni pracuje w oparciu o narzędzie Sclago Live, które w doskonały sposób potrafi zająć się racjonalnym gospodarowaniem wód opadowych. Wskaże, gdzie powinny powstać zagłębienia zbiorników retencyjnych, oraz małym nakładem kosztów i pracy, rozpozna naturalny spływ wody opadowej. Odpowiednio wcześnie również zaalarmuje, gdzie może powstać ewentualne zagrożenie związane z wodami opadowymi w regionie.