Ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmian klimatu

Urzędnicy i eksperci będą rozmawiać z mieszkańcami o zmianach klimatu oraz o tym jak je łagodzić. Od listopada do maja będą trwać Gdyński Dialog o Klimacie

Konsultacje mają na celu wspólne znalezienie rozwiązań związanych ze zmianami klimatu. Wspólne akcje będą miały na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych lub – jeżeli to możliwe – przeciwdziałanie im. Szukane będą także działania, dzięki którym możliwe będą przygotowania do przyszłych zmian. Gdyński Dialog o Klimacie działa na szczeblu lokalnym.

Konsultacje trwać będą tak długo, ponieważ przygotowane są cztery etapy:

  • Diagnostyka – w ramach tego etapu odbędzie się akcja informacyjna. Na typ etapie mieszkańcy będą mogli zadawać pytania ekspertom.
  • Narada społeczna w ramach której odbędą się trzy spotkania. Podczas tego etapu poszukiwane będą rozwiązania przeciwdziałające zmianom klimatycznym. W naradach wezmą udział przedstawiciele spółdzielni, rad dzielnic a także organizacje pozarządowe i naukowcy.
  • Zbieranie uwag i pomysłów – mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi do wcześniej wypracowanych pomysłów
  • Wypracowywanie rozwiązań – na podstawie wcześniejszych etapów uczestnicy będą wypracowywać rozwiązania w ramach ideathonu. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone.

Pierwszy etap rozpocznie się 27.11.2020, a cała akcja zakończy się w maju.