Rozpoczyna się drugi etap prac na ulicy 10 Lutego: ruch na remontowanym odcinku ulegnie zmianom

W nadchodzący weekend na ulicy 10 Lutego ruszy kolejny etap prac remontowych. Po zakończeniu procesu układania kamiennej kostki, nastąpi etap prac na nawierzchni bitumicznej. W związku z robotami drogowymi, konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców, cały proces planowany jest do przeprowadzenia w ciągu jednego weekendu.

Początek czerwca to moment, kiedy rozpoczęły się prace na ulicy 10 Lutego. Prace polegały na ponownym ułożeniu kostki brukowej na fragmencie od ulicy Zygmunta Augusta do ulicy Władysława IV (w kierunku Dworca Głównego). W ramach tego etapu, stara nawierzchnia została usunięta, a także rozebrano istniejącą podbudowę i zastąpiono ją nową. Obecnie trwają ostatnie etapy układania kostki brukowej – na odcinku remontowanym dostępny jest jeden pas ruchu skierowany w kierunku Dworca Głównego.

Drugi etap prac rozpocznie się wieczorem w piątek 21 czerwca na omawianym odcinku ulicy 10 Lutego. Na okres prac związanych z remontem nawierzchni bitumicznej, zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu: możliwość poruszania się w obie strony na remontowanym odcinku będzie możliwa tylko południową stroną jezdni. Wjazd w ulicę Zygmunta Augusta będzie zamknięty, a ruch na jej fragmencie od ulicy Starowiejskiej będzie odbywał się dwukierunkowo. Podobnie, wjazd w ulicę Władysława IV będzie zamknięty – ruch na fragmencie tej ulicy od ulicy Wójta Radtkego również zostanie skierowany dwukierunkowo.

Planowane prace i wynikające z nich utrudnienia mają zakończyć się w poniedziałek 24 czerwca, przed porannym szczytem komunikacyjnym.