Reorganizacja ruchu drogowego z powodu kolejnej fazy budowy wiaduktu na ul. Puckiej

Kolejny etap konstrukcji wiaduktu na ulicy Puckiej, rozpoczęty 1 lutego bieżącego roku, wymaga ponownej reorganizacji ruchu w okolicy placu budowy. Decyzja o zmianach została podjęta w związku z koniecznością realizacji prac budowlanych.

Podczas tego etapu, będzie realizowany proces związany z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonanie tych prac będzie wymagało zajęcia połowy szerokości jezdni, co znacząco wpłynie na ruch drogowy.

Zakres planowych robót obejmuje konstrukcję nowej sieci kanalizacji i wodociągów, a także demontaż starego systemu. Podczas prowadzenia prac, robotnicy będą zajmować fragmenty jezdni o długości od 20 do 30 metrów. Na terenach tych, zostaną tymczasowo wyznaczone chodniki – za pomocą płyt drogowych lub poprzez wykorzystanie istniejącej nawierzchni betonowej.

Te niezbędne prace i wynikające z nich modyfikacje w organizacji ruchu mają potrwać do 21 lutego. Warto jednak pamiętać, że harmonogram ten jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Wzywamy kierowców do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania nowego układu ruchu drogowego.