Rekordowa frekwencja wyborcza z silnym kobiecym udziałem

Wszyscy obywatele, niezależnie od swoich przekonań i orientacji politycznej, powinni wyrazić swoje zadowolenie z poziomu frekwencji podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, które miały miejsce 15 października. Badanie exit poll przeprowadzone przez firmę Ipsos pokazało, że frekwencja osiągnęła rekordowy poziom 72,9%. Przed wyborami istniały obawy dotyczące stopnia zaangażowania kobiet w proces wyborczy, co doprowadziło do powstania wielu inicjatyw mających na celu ich aktywizację, także na terenie Gdyni. Wyniki sondażu pokazały jednak, że kobiety odegrały kluczową rolę, głosując liczniej niż mężczyźni. Frekwencja wśród kobiet wyniosła 73,7%, podczas gdy wśród mężczyzn – 72%.

Frekwencja podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych przewyższa jakiekolwiek wcześniejsze rezultaty w historii demokracji III RP, osiągając 72,9% według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos. Okazuje się, że większy entuzjazm do udziału w wyborach wykazały kobiety, co było zaskoczeniem biorąc pod uwagę wcześniejsze obawy. Frekwencja wśród pań osiągnęła 73,7%, natomiast wśród panów – 72%. W porównaniu, dane z 2019 roku wskazywały na frekwencję na poziomie 61,5% wśród kobiet i 60,8% wśród mężczyzn. Skąd więc te obawy dotyczące zaangażowania kobiet w tegoroczne wybory?

Przed wyborami Fundacja Batorego opublikowała raport, wg którego liczba niezdecydowanych wśród kobiet była dwukrotnie większa niż wśród mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych. Co więcej, blisko połowa kobiet poniżej 49 roku życia deklarowała, że nie planuje brać udziału w wyborach.