Rada Miasta Gdynia uchwaliła budżet na 2023 rok. Pewne jest, że łatwo nie było!

Wydatki miasta obejmują ponad dwa miliardy złotych. Deficyt, jaki podliczony został po przychodach, wynosi około 194 miliony złotych. Jednak to właśnie rosnące zadłużenie miasta stało się najbardziej palącym problemem, z jakim muszą zmierzyć się samorządowcy.

XLVIII sesja Rady Miasta Gdyni, która odbyła się pod koniec grudnia 2023 zapowiadała się nerwowo. Jednak na początku nic nie wskazywało prawdziwej burzy. Jednogłośnie zdecydowano o nadaniu honorowego Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Hannie Wenda-Uszyńskiej, ks. Jackowi Socha i Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia-Wiczlino.

Pogratulowano również obrony doktorskiej wiceprezydentowi miasta, Bartoszowi Bartoszewiczowi. Tym samym uzyskał naukowy tytuł doktora. Potem podjęto rozmowy dotyczące budżetu miasta Gdynia.

Wydatki szacowane są na ponad dwa miliardy złotych, za to przychody szacuje się na nieco ponad 1,8 miliarda złotych. Powstały deficyt w wysokości 194 milionów złotych stał się kością niezgody, jednak po wielu rozmowach, uchwalono budżet miasta na 2023 rok.