Przywracanie połączeń komunikacji miejskiej w Gdyni: 9 linii autobusowych powraca do gry

26 lutego jest datą, która z pewnością ucieszy wielu mieszkańców Gdyni, gdyż to właśnie wtedy zaplanowano przywrócenie połączeń komunikacji miejskiej. W sumie, na ulice powróci dziewięć linii autobusowych. To nie lada wyzwanie logistyczne, stąd decyzja o podziale całego przedsięwzięcia na kilka etapów. Do ruchu trafi dodatkowo 19 pojazdów z floty komunikacji miejskiej, które będą obsługiwać 35 kierowców. Planowane zmiany obejmują także wymianę około trzech tysięcy tablic z rozkładami jazdy na ponad pięciuset przystankach. Pierwsze kroki w tym zakresie zostały już podjęte 12 lutego.

Niewątpliwie dobrą wiadomością dla pasażerów jest fakt, że wszystkie zawieszone połączenia zostaną uruchomione ponownie, zarówno jeśli chodzi o ich trasę, jak i częstotliwość obsługi, identyczną jak przed 2023 rokiem. Ponadto, wprowadzone zostaną również nowe połączenia. Takie działania są wynikiem realizacji strategii miasta Gdynia, według której rozwój komunikacji miejskiej, dodawanie nowych połączeń, poprawa częstotliwości kursów oraz modernizacja taboru to elementy kluczowe dla funkcjonowania współczesnego miasta.

Drugi etap zmian, zaplanowany na 26 lutego, przewiduje przywrócenie linii trolejbusowej nr 30 z Cisowy do centrum, a także ponowne skierowanie linii trolejbusowej nr 23 do pętli Kacze Buki i linii autobusowej 152 do pętli Mały Kack Sandomierska. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców osiedli przy ulicy Strzelców w Małym Kacku, obsługę tej trasy przejmie linia trolejbusowa nr 32. Trolejbusy tej linii będą dodatkowo korzystać z nowego buspasa na ulicy Wielkopolskiej, wybudowanego w ramach inwestycji związanej z Węzłem Karwiny.

26 lutego oznacza również powrót sopocko-gdyńskiej linii trolejbusowej nr 21, która została wprowadzona do ruchu już w 1947 roku i tymczasowo zawieszona w ubiegłym roku. Na początek sezonu letniego planowane jest dodatkowo przywrócenie dwóch sezonowych linii autobusowych: G prowadzącej do ZOO w Gdańsku Oliwie oraz 309, która zawozi plażowiczów do Babich Dołach.