Przystąpiono do modernizacji Morskiego Portu Gdynia za 83 miliony złotych

Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał umowę z Grupą NDI na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w porcie. Umowa, opiewająca na prawie 83 mln złotych, została zawarta z terminem realizacji obejmującym 18 miesięcy. Po sfinalizowaniu procesu inwestycyjnego, jednostki o długości 400 metrów będą miały dostęp do nowej obrotnicy.

Planowane działania modernizacyjne obejmują konstrukcję nowego basenu dla doku pływającego oraz rewitalizację Nabrzeża Południowego II, Nabrzeża Zachodniego i Pirsu II. Wykonawca po przeprowadzeniu odpowiednich prac ziemnych i czerpalnych ma przenieść istniejący dok pływający z innego miejsca do wybudowanego basenu. Prace te obejmują m.in. wdrożenie ścianek szczelnych, wykonanie mikropali i pali fundamentowych oraz prace sieciowe.

Działania remontowe zostały zaplanowane na dwa etapy. Większość z nich jest planowana do wykonania w fazie pierwszej, natomiast Pirs II zostanie przebudowany w drugim etapie. Planuje się również demontaż slipu podłużnego oraz istniejących nabrzeży przy basenie slipowym.