Przyspieszenie realizacji Drogi Czerwonej w Gdyni dzięki współpracy Portu i GDDKiA

Port Gdynia złożył wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o opracowanie koncepcji programowej nie tylko dla pierwszego odcinka, ale także dla dwóch kolejnych etapów Drogi Czerwonej. Inicjatywa ma na celu przyśpieszenie prac nad projektem, którego planowane zakończenie przewiduje się na rok 2029.

Planowana Droga Czerwona będzie się składać z trzech segmentów o łącznej długości 9 km, obejmujących następujące węzły: Morska (Gdynia Chylonia) – Kwiatkowskiego II, Kwiatkowskiego II – Ofiar Grudnia ’70 oraz Ofiar Grudnia ’70 – Terminal Promowy. Deklaruje się, że firma Mosty Katowice, za kwotę 8 milionów złotych, opracowuje dokumentację dla GDDKiA. Obecnie trwa tworzenie koncepcji programowej dla pierwszego odcinka oraz studium komunikacyjnego dla pozostałych dwóch etapów. Należy zauważyć, że studium komunikacyjne to mniej szczegółowy dokument niż koncepcja programowa, co uniemożliwia natychmiastowe ogłoszenie przetargu na budowę wszystkich odcinków.

Władze miasta oraz portu mają wspólny cel w szybkiej realizacji Drogi Czerwonej, aby sprostać rosnącym potrzebom infrastrukturalnym i zwiększyć konkurencyjność regionu. W związku z tym, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Gdyni, portu oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Tematem spotkania było omówienie wniosku złożonego przez port dotyczącego opracowania koncepcji programowej oraz uzyskania decyzji środowiskowej dla wszystkich trzech planowanych odcinków trasy.