Przebudowa infrastruktury Witomina: Nowa organizacja ruchu drogowego i bezpieczne przejście dla pieszych

Rozpoczęła się jedna z najważniejszych inwestycji na terenie Gdyni, która ma za zadanie całkowicie odmienić układ infrastrukturalny dzielnicy Witomin. Wytyczony został plan stworzenia nowego systemu ruchu drogowego, co obejmuje również zaprojektowanie przejścia dla pieszych, które nie będzie wymagało sygnalizacji świetlnej. Znajdować się ono będzie przy Spółdzielni Mieszkaniowej Senior.

Wiceprezydent Gdyni do spraw rozwoju miejsca, Marek Łucyk, podkreśla, że projekt modernizacyjny ulicy Chwarznieńskiej ma ogromne znaczenie. Kompleksowa inwestycja nie tylko przyczyni się do poprawy funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie Witomina, ale także podniesie komfort podróżowania mieszkańców do centrum miasta. Dodatkowo, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Senior zrealizowane zostanie specjalne przejście dla pieszych – dodaje Łucyk.

Planowane zakończenie intensywnych prac przy ulicy Chwarznieńskiej przewidziane jest na jesień przyszłego roku. Na obszarze przy Spółdzielni Mieszkaniowej Senior i zakładzie rehabilitacji zostanie wydzielone nowe przejście dla pieszych, poza zasięgiem sygnalizacji świetlnej. Będzie ono położone około 100 metrów od kładki, która obecnie umożliwia przechodzenie na drugą stronę ulicy. Dzięki temu rozwiązaniu, mieszkańcy korzystający z usług na tym terenie będą mogli łatwiej poruszać się po obszarze. Jednocześnie, nie wpłynie to negatywnie na ruch samochodów i ich przepustowość.